Avondprogramma | Aanmelden

In de avond komen we samen in Theater de Flint in Amersfoort. In een theatershow waar we onder leiding van Leon van der Zanden op zoek gaan naar de spelregels en strategieën voor de wijkaanpak die werkt. Verwacht scherpe gesprekken en verbindende dialogen, een golf van herkenning en nieuwe inzichten, humor en tegelijk veel urgentie.

Atta de Tolk trapt af door nieuwe woorden te geven aan de urgentie van het werken aan leefbare en veilige wijken, maar ook zeker de oplossingsrichtingen en wie we daar allemaal voor nodig hebben. 

Op die nieuwe woorden bouwen we voort. In deze show kijken we vanuit de perspectieven van allerlei spelers in de wijkaanpak. Bewoners, wijkregisseurs, bestuurders, woningcorporaties, opbouwwerk, veiligheid, de minister voor wonen (en wijkaanpak); iedereen heeft een rol. Welke dilemma’s en tegenstellingen kom je tegen? Dit wordt duidelijk gemaakt door een levendig schouwspel. We zoeken de scherpte op. Want er wordt heel verschillend gedacht over hoe een wijkaanpak er in de praktijk uit moet zien. Wie bepaalt eigenlijk wat er gebeurt in de wijk? Regie vanuit de gemeente of zijn bewoners leidend. En voor wie moet de wijk er op vooruit gaan? De mensen die er al wonen of moeten er juist nieuwe mensen bij?  

Vanaf een tribune geven Martin Chaigneau – Projectleider Wij(k)Bouwen, Marty van Dam (Directeur Mens & Maatschappij Wonen Limburg), Bouchra Dibi (Onderzoeker Krachtwijken), Riet Duykers ( Voorzitter de Buitenwacht – Krispijn Dordrecht), Hanspaul Maarseveen (Opbouwwerker Rijnstad in Malburgen Arnhem) en Loes van der Wees (Officier van Justitie – betrokken bij NPRZ) commentaar op dit schouwspel en proberen met elkaar tot oplossingen te komen.

De Kids van Amsterdam Oost moedigen ze aan met muziek en dans. Juicht de zaal mee, of moet het anders en worden er gele kaarten uitgedeeld?

Katinka Polderman sluit af met de nabeschouwing, komen we er een beetje goed vanaf?

 

Tijd:  19.00 -21.15

Plek: Theater de Flint Amersfoort

 

Meld je hieronder aan

Winkelwagen