Amsterdam, Kolenkit

Integrale vernieuwingsaanpak Kolenkitbuurt. In 2003 maakte Felix Rottenberg zijn eerste documentaire De Akbarstraat en kwam de buurt bovenaan de lijst van Vogelaar te staan. Sindsdien is er veel gebeurd. We maken een wandeling door de buurt en bezoeken plekken van de vernieuwing, die we nu samen met de bewoners inzetten. We werken met de informele netwerken in de buurt aan maatschappelijke, fysieke en economische vernieuwing. We koesteren de waarde van de sterke sociale netwerken, er is veel trots op de buurt. We koesteren ook de betaalbaarheid van de buurt en behouden hetzelfde aantal huurwoningen. Dat vraagt ook wat, want er zijn veel opgaven. De maatschappelijke opgaven proberen we van projectmatig naar structureel te brengen.

We richten ons op talentontwikkeling, ontmoeting en mentaal eigenaarschap, en sluitende netwerken rondom de minder zelfstandige bewoners. We werken aan placemaking, en geven de fysieke vernieuwing vorm met inzet van de bestaande informele netwerken zelf. We werken aan werktoeleiding en plekken voor startende ondernemers. We lopen daarbij natuurlijk ook tegen veel muren aan. Al wandelend bespreken we dit graag verder! Groepsgrootte max 15 personen; bij extra maatregelen mogelijk minder..

Alle informatie:

  • Locatie: Kolenkitbuurt, Amsterdam West.
  • tijdstip: 10:00 – 12:00.

Geef je op via onderstaand formulier:

Ga terug naar de overzichtspagina

Winkelwagen