Op 28 januari organiseerden we de eerste Dag van de Buurt, met de bedoeling een nieuwe traditie te starten. Een traditie waar de Dag van de Buurt jaarlijks terugkeert, maar we ook gedurende het jaar leren en ontwikkelen. Ben je op zoek naar aanknopingspunten voor dat verder leren? Kijk dan eens op www.wijkwijzer.org. Wil je onderdelen van de Dag van de Buurt nog eens nalezen of terugkijken? Dat kan hier voor het algemene gedeelte:
https://www.lsabewoners.nl/plenaire-gedeelte-dag-van-de-buurt/
Hier voor de deelsessies:
https://www.lsabewoners.nl/presentaties-dag-van-de-buurt/
Zodra er een datum voor een volgende Dag van de Buurt is, laten we dat hier natuurlijk weten.

De dag van de Buurt is een initiatief van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken - Movisie- LSA Bewoners - LPB - Platform31